Dự án

Những dự án tiêu biểu mà công ty đã hoàn thành và bàn giao cho khách hàng. Các dự án bao gồm các lĩnh vực như y tế (ExtraCare Pharmacity), Ecommerce (ARTO Gallery), giao thông vận tải (Vé Xe Rẻ), dinh dưỡng (OXIL Challenger), diễn đàn trực tuyến (VBulletin)

phone-handsetphonecrossmenu