Web quản lý đơn hàng-chốt đơn - bán hàng online

Web quản lý đơn hàng-chốt đơn - bán hàng online

Web quản lý đơn hàng để quản lý các đơn hàng khi bán online. Sau khi chốt đơn người dùng có thể chỉnh sửa tên,địa chỉ khách hàng. Quản lý địa chỉ, gửi tin nhắn chốt đơn qua sms. Có link để khách tự update thông tin đơn hàng. Thống kê, báo cáo, Phân quyền cho việc quản trị 

 Features:

  • Quản lý đơn,tạo đơn hàng nháp, sau đó update đơn hàng với các nội dung chính xác (số phone, tên, địa chỉ, số tiền khách)
  • Quản lý loại sản phẩm
  • Gửi tin nhắn SMS đến khách hàng thông qua tất cả nhà mạng 
  • Fulfilment: Đẩy đơn hàng đến các nhà vận chuyển được tuỳ chọn 
  • Phân quyền user - phân vai trò rõ ràng
  • Logs, kiểm tra, giám sát quá trình thao tác dữ liệu
  • Thống kê báo cáo - xem các loại báo cáo, thống kê liên quan đơn hàng 

 Technology:

  • ReactJs & Typescipts
  • SQLPostgre

Các dự án khác

phone-handsetphonecrossmenu