• English
 • English
 • Ứng dụng mobile - vBulletin Community Forum

  Ứng dụng mobile - vBulletin Community Forum

  Ứng dụng vBulletin Mobile, dùng để truy cập diễn đàn trên vBulletin.com trực tiếp từ thiết bị Android và iOS.

   Chức năng chính:

  • Gửi và nhận tin nhắn riêng
  • Truy cập và đăng bài trên các diễn đàn
  • Đọc và đăng bài bình luận lên các blogs của vBulletin
  • Xem hồ sơ của vBulletin
  • Thay đổi và cập nhật tài khoản
  • Tạo thông báo đẩy

    Công nghệ:

  • React-Native cho Android và iOS
  • Firebase

  Link ứng dụng

  Các dự án khác

  phone-handsetphonecrossmenu