• English
 • English
 • Ứng dụng ARTO Gallery

  Ứng dụng ARTO Gallery

  ARTO app là ứng dụng để khám phá và mua bán các tác phẩm nghệ thuận dễ dàng, thuận tiện. Ứng dụng kết nối đến tác phẩm mới hoặc lâu đời, nhờ việc kết nối với các phòng trưng bày và hội chợ đẳng cấp quốc tế.

    Chức năng chính:

  • Vuốt hình ảnh sang trái hoặc phải, để cho biết bạn có thích hình ảnh đó không.
  • Chạm vào hình ảnh để xem giá, tiêu đề, tên nghệ sĩ, hình ảnh.
  • Mua hoặc yêu cầu giá từ người bán.
  • Lọc tác phẩm dựa theo giá và kích thước.
  • Gửi câu hỏi về tác phẩm cho tác giả, phòng trưng bày.

    Công nghệ:

  • React-Native
  • Firebase
  • Native code trên iOs (Objective-C)

  Link ứng dụng

  Các dự án khác

  phone-handsetphonecrossmenu