• English
 • English
 • Bài viết

  iOS 14 vẫn lưu dữ liệu của người dùng sau khi xóa ứng dụng

  By PIXA Studio on Tháng Ba 26, 2021

  Theo chia sẻ của thành viên blackmolecule trên diễn đàn Reddit thì iOS 14 vẫn lưu dữ liệu của người dùng ngay cả khi đã xóa ứng dụng iOS đó. Cụ thể, blackmolecule đã với đăng nhập vào ứng dụng 9gag và xóa bỏ ứng dụng. Ngay cả khi xóa ứng dụng này, người này vẫn tìm được dữ liệu của mình trên keychain cục bộ. Thông tin sẽ được sử dụng lại khi cài lại ứng dụng. Ứng dụng sẽ tự động đăng nhập lại ngay sau khi cài mà không yêu cầu thông tin đăng nhập như thường thấy.

  iOS 14 vẫn lưu dữ liệu của người dùng sau khi xóa ứng dụng

  Các dữ liệu lưu trữ vẫn còn ngay cả khi người dùng không đồng bộ với iCloud. Cách duy nhất để xóa là khôi phục cài đặt gốc trên thiết bị của người dùng. Tuy nhiên, nếu đăng nhập với iCloud, dữ liệu có thể chuyển lại vào thiết bị mới mà người dùng muốn khôi phục bản sao lưu. Đây là một hình thức lưu dữ liệu mà người dùng không thể xóa bỏ.

  Việc iOS 14 vẫn lưu dữ liệu của người dùng sau khi xóa ứng dụng trên keychain cục bộ không có nghĩa là việc Apple đang theo dõi người dùng. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật thì việc này có thể được sử dụng cho mục đích theo dõi người dùng. Nhiều thành viên trên Reddit cho rắng sẽ tốt hơn nếu Apple bổ sung thêm tùy chọn xóa dữ liệu trên keychain cục bộ.

  phone-handsetphonecrossmenu