• English
 • English
 • Bài viết

  React Native - ReactJs Developer

  By Paulus Loc on Tháng Một 14, 2020

  What You Will Do:

  - Làm việc với các thành viên của nhóm để giải quyết các vấn đề development cho mobile apps

  - Góp ý về cách giải quyết các vấn đề kỹ thuật khi cần thiết

  - Bảo trì năng cấp các mobile apps, wep app đã có

  - Tuân thủ quy trình Scrum-Agile, nhận tasks, report tasks ở slack & trello

  What You Are Good At

  -Tốt nghiệp chuyên nghành CNTT. Có ít nhất 6 tháng phát triển ứng dụng bằng React-Native hoặc ReactJs.

  -Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng

  -Có kiến thức và kinh nghiệm về Javascripts, đã từng xây dựng apps trên Android hoặc iOS hoặc web app

  -Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên nghành bằng English, giao tiếp nghe nói là lợi thế

  -Có khả năng làm việc với Git hoặc các Version Control systems khác

  -Đã từng làm việc với JSON, SQL/SQLite, REST API

  Gửi CV về:

  -Address: PIXA STUDIO Co., Ltd, 12 Dang Thai Mai, Ward 7, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

  -Phone: 0866826709

  -Mobile: 0986370409

  -Email: contact@pixa.vn

  phone-handsetphonecrossmenu